LP/2021/235 Návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-75-3/2021
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/235
Dátum začiatku MPK: 19.05.2021
Dátum konca MPK: 01.06.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.05.2021
Ukončenie štádia: 19.05.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.05.2021
Ukončenie štádia: 01.06.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)