LP/2021/234 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2021 zo dňa ........., ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
č. 1/2021 zo dňa ........., ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa
a
tretia časť
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách ustanovuje:
Pridať
Príloha č. 1 k opatreniu č. /2021 R. o.
Pridať
Príloha č. 2 k opatreniu č. /2021 R. o.