LP/2021/234 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2021 zo dňa ........., ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, z 30. apríla 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu
Legislatívna oblasť: Pošta a telekomunikácie
Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 20/OTR/2021 – 226
Podnet: iniciatívny materiál - vyhovenie protestu prokurátora
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/234
Dátum začiatku MPK: 12.05.2021
Dátum konca MPK: 01.06.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.05.2021
Ukončenie štádia: 12.05.2021
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.05.2021
Ukončenie štádia: 01.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 03.06.2021
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Začiatok štádia: 07.06.2021
Ukončenie štádia: 14.06.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.06.2021
Ukončenie štádia: 14.06.2021
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)