LP/2021/233 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: LO/2021
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020
Zodpovedná inštitúcia: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Ďalší predkladatelia: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/233
Dátum začiatku MPK: 12.05.2021
Dátum konca MPK: 01.06.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.05.2021
Ukončenie štádia: 12.05.2021
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.05.2021
Ukončenie štádia: 01.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)