LP/2021/229 Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 61540/2021-2063-132651
Podnet: Na základe žiadosti Ministerstva dopravy a výstavby SR podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/229
Dátum začiatku MPK: 10.05.2021
Dátum konca MPK: 21.05.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.05.2021
Ukončenie štádia: 10.05.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.05.2021
Ukončenie štádia: 21.05.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.05.2021
Ukončenie štádia: 24.05.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)