LP/2021/220 Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Eduardom Hegerom v inštitúciách EÚ a NATO dňa 27. apríla 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 039433/2021-OVZI-27
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 491/2020
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/220

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.05.2021
Ukončenie štádia: 10.05.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)