LP/2021/219 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Zákon o územnom plánovaní
Zákon o výstavbe
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Stavebníctvo a architektúra
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 4071/2021/OLOUOŠS
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/219
Dátum začiatku MPK: 06.05.2021
Dátum konca MPK: 26.05.2021
Novelizované predpisy: 143/1998 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

364/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

226/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

575/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

513/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

135/1961 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

608/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

50/1976 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.05.2021
Ukončenie štádia: 06.05.2021
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.05.2021
Ukončenie štádia: 26.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.05.2021
Ukončenie štádia: 26.06.2021
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)