LP/2021/216 Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: MF/006082/2021-312
Podnet: Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/216

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.05.2021
Ukončenie štádia: 04.05.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 04.05.2021
Ukončenie štádia: 06.05.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)