LP/2021/213 Núdzový plán podľa § 14 ods. 4 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: SŠHR-2021/0626-PRED-1
Podnet: § 14 ods. 4 zákona č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v zákona č. 235/2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Rudolf, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/213
Dátum začiatku MPK: 03.05.2021
Dátum konca MPK: 14.05.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.05.2021
Ukončenie štádia: 03.05.2021
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.05.2021
Ukončenie štádia: 14.05.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.05.2021
Ukončenie štádia: 23.06.2021
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)