LP/2021/211 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činnost
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Finančné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 11839/2021/BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Juris, Andrej, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/211
Dátum začiatku MPK: 03.05.2021
Dátum konca MPK: 21.05.2021
Novelizované predpisy: 18/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.04.2021
Ukončenie štádia: 30.04.2021
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.05.2021
Ukončenie štádia: 21.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.05.2021
Ukončenie štádia: 01.07.2021
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Začiatok štádia: 01.07.2021
Ukončenie štádia: 22.07.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.07.2021
Ukončenie štádia: 22.07.2021
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.07.2021
Ukončenie štádia: 22.07.2021
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 22.07.2021
Ukončenie štádia: 22.07.2021
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.07.2021
Ukončenie štádia: