LP/2021/202 Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 ─ 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 3842/2021/SVNM
Podnet: článok 4 ods. 1 písm. a) Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/202
Dátum začiatku MPK: 29.04.2021
Dátum konca MPK: 12.05.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia: 29.04.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia: 12.05.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.05.2021
Ukončenie štádia: 13.05.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)