LP/2021/201 Návrh na zmenu Štatútu hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: KM-OPVA2021/002404
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/201
Dátum začiatku MPK: 29.04.2021
Dátum konca MPK: 12.05.2021
Dátum ukončenia procesu: 07.06.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia: 29.04.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia: 12.05.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.05.2021
Ukončenie štádia: 25.05.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 28.05.2021
Ukončenie štádia: 01.06.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.05.2021
Ukončenie štádia: 07.06.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 07.06.2021
Ukončenie štádia: 07.06.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)