LP/2021/200 Zákon o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Bankové a finančné inštitúcie
Cenné papiere
Bankovníctvo a peňažníctvo
Ochrana osobných údajov
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: SL-OBL-2021/002910
Podnet: bod B.7 uznesenia vlády SR č. 491 z 2. októbra 2019
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/200
Dátum začiatku MPK: 28.04.2021
Dátum konca MPK: 18.05.2021
Novelizované predpisy: 297/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

483/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.04.2021
Ukončenie štádia: 28.04.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.04.2021
Ukončenie štádia: 18.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.05.2021
Ukončenie štádia: 22.12.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)