LP/2021/20 Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2020 a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie na rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 034470/2021-EUKO1
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 118/2013
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/20
Dátum začiatku MPK: 05.02.2021
Dátum konca MPK: 18.02.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.01.2021
Ukončenie štádia: 05.02.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.02.2021
Ukončenie štádia: 18.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 22.02.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)