LP/2021/2 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 5508/2021-9.1
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/2
Dátum začiatku MPK: 05.01.2021
Dátum konca MPK: 27.01.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.01.2021
Ukončenie štádia: 05.01.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 05.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 05.01.2021
Ukončenie štádia: 27.01.2021