LP/2021/2 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 966/2022-9.1
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.03.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/2
Dátum začiatku MPK: 05.01.2021
Dátum konca MPK: 27.01.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.01.2021
Ukončenie štádia: 05.01.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.01.2021
Ukončenie štádia: 27.01.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 22.03.2022
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 22.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)