LP/2021/197 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Colné orgány
Finančné právo
Pracovné právo
Daňové orgány
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/003423/2021-75
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/197
Dátum začiatku MPK: 26.04.2021
Dátum konca MPK: 14.05.2021
Novelizované predpisy: 647/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

35/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

483/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

30/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

328/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia: 26.04.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia: 14.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.05.2021
Ukončenie štádia: 14.06.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 28.06.2021
Začiatok štádia: 29.06.2021
Ukončenie štádia: 25.08.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.06.2021
Ukončenie štádia: 25.08.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)