LP/2021/194 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z... 2021 č. MF/005799/2021-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z... 2021 č. MF/005799/2021-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, o
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: MF/005799/2021-421
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/194
Dátum začiatku MPK: 23.04.2021
Dátum konca MPK: 13.05.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.04.2021
Ukončenie štádia: 23.04.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.04.2021
Ukončenie štádia: 13.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.05.2021
Ukončenie štádia: 31.05.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 01.06.2021
Ukončenie štádia: 11.06.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.05.2021
Ukončenie štádia: 11.06.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.06.2021
Ukončenie štádia: 11.06.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 11.06.2021
Ukončenie štádia: 23.06.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.06.2021
Ukončenie štádia: