LP/2021/193 Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 a Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2021/12709:1-D1230
Podnet: Bod B.14. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 553 z 13. novembra 2019 k Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2020 – 2021
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šponiar, Martin, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/193
Dátum začiatku MPK: 23.04.2021
Dátum konca MPK: 06.05.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.04.2021
Ukončenie štádia: 23.04.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.04.2021
Ukončenie štádia: 06.05.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.05.2021
Ukončenie štádia: 27.05.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)