LP/2021/192 Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č......./2021, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate v znení opatrenia z 13. decembra 2018 č. 1/2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky č...../2021, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty
Legislatívna oblasť: Vojenské právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: SELPOdL-18-6/2021
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/192
Dátum začiatku MPK: 22.04.2021
Dátum konca MPK: 12.05.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.04.2021
Ukončenie štádia: 22.04.2021
Vlastník aktivity: LegMOSR (Legislatíva MO SR)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.04.2021
Ukončenie štádia: 12.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.05.2021
Ukončenie štádia: 20.05.2021
Vlastník aktivity: LegMOSR (Legislatíva MO SR)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.05.2021
Ukončenie štádia: 20.05.2021
Vlastník aktivity: LegMOSR (Legislatíva MO SR)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.05.2021
Ukončenie štádia: 20.05.2021
Vlastník aktivity: LegMOSR (Legislatíva MO SR)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 20.05.2021
Ukončenie štádia: 09.06.2021
Vlastník aktivity: LegMOSR (Legislatíva MO SR)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.06.2021
Ukončenie štádia: