LP/2021/188 Národný program zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do roku 2030 s akčným plánom na roky 2021 - 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: S14697-2020-OZS
Podnet: na základe plnenia úlohy č. B.3 uznesenia vlády SR č. 724 z 18. 11. 2020
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: núdzový stav v SR
Posledná zmena: 29.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/188
Dátum začiatku MPK: 21.04.2021
Dátum konca MPK: 27.04.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 27.04.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.04.2021
Ukončenie štádia: 29.04.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia: 29.04.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)