LP/2021/187 Zákon o Komore geodetov a kartografov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Zákon o komore geodetov a kartografov
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Správne právo
Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: LPO/2021/001635
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: ÚGKKSR ÚVSR (Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Mrva, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/187
Dátum začiatku MPK: 01.06.2021
Dátum konca MPK: 21.06.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 01.06.2021
Vlastník aktivity: ÚGKKSR ÚVSR (Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.06.2021
Ukončenie štádia: 21.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.06.2021
Ukončenie štádia: 24.08.2021
Vlastník aktivity: ÚGKKSR ÚVSR (Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.08.2021
Ukončenie štádia: 27.08.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 13.09.2021
Ukončenie štádia: 17.09.2021
Začiatok štádia: 17.09.2021
Ukončenie štádia: 23.09.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.08.2021
Ukončenie štádia: 04.10.2021
Vlastník aktivity: ÚGKKSR ÚVSR (Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)