LP/2021/186 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorýc
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Colné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/006022/2021-75
Podnet: návrh zákona
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon
novela delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446
zákon č. 344/2020 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a aplikačná prax
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/186
Dátum začiatku MPK: 20.04.2021
Dátum konca MPK: 10.05.2021
Novelizované predpisy: 161/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.04.2021
Ukončenie štádia: 20.04.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.04.2021
Ukončenie štádia: 10.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.05.2021
Ukončenie štádia: 24.05.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 24.05.2021
Ukončenie štádia: 31.05.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.05.2021
Ukončenie štádia: 31.05.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 31.05.2021
Ukončenie štádia: 31.05.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 31.05.2021
Ukončenie štádia: 31.05.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2021
Ukončenie štádia: