LP/2021/185 Informácia o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2020 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 2108-1/2021/IP-22/OPSOP
Podnet: Materiál sa predkladá na základe úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 792 zo 16. decembra 2020 k Zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/185

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.04.2021
Ukončenie štádia: 20.04.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.04.2021
Ukončenie štádia: 20.04.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.04.2021
Ukončenie štádia: 20.04.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.04.2021
Ukončenie štádia: 20.04.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)