LP/2021/182 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: SŠHR-2021/0577-PRED-1
Podnet: bod C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 547 z 9. septembra 2020
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR ÚVSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Rudolf, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/182
Dátum začiatku MPK: 21.04.2021
Dátum konca MPK: 11.05.2021
Novelizované predpisy: 218/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Vlastník aktivity: SŠHRSR ÚVSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 11.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.05.2021
Ukončenie štádia: 02.08.2021
Vlastník aktivity: SŠHRSR ÚVSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.08.2021
Ukončenie štádia: 03.08.2021
Začiatok štádia: 03.08.2021
Ukončenie štádia: 20.08.2021
Začiatok štádia: 03.09.2021
Ukončenie štádia: 23.09.2021
Začiatok štádia: 17.09.2021
Ukončenie štádia: 23.09.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.08.2021
Ukončenie štádia: 04.10.2021
Vlastník aktivity: SŠHRSR ÚVSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)