LP/2021/178 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Bankové a finančné inštitúcie
Cenné papiere
Poistenie a ochrana vkladov
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/003875/2021-632
Podnet: Materiál sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Ďalší predkladatelia: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/178
Dátum začiatku MPK: 20.04.2021
Dátum konca MPK: 10.05.2021
Novelizované predpisy: 7/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

566/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

530/1990 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

203/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

371/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

118/1996 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

483/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia: 20.04.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.04.2021
Ukončenie štádia: 10.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.05.2021
Ukončenie štádia: 02.06.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 10.06.2021
Začiatok štádia: 11.06.2021
Ukončenie štádia: 08.11.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 08.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)