LP/2021/175 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (PT 455)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 19014/2021-M_OPVA
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/175
Dátum začiatku MPK: 16.04.2021
Dátum konca MPK: 26.04.2021
Novelizované predpisy: 448/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia: 16.04.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia: 26.04.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.04.2021
Ukončenie štádia: 29.04.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia: 29.04.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia: 30.04.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)