LP/2021/174 Návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 13012/2021-M_OPVA
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/174
Dátum začiatku MPK: 28.04.2021
Dátum konca MPK: 11.05.2021
Dátum ukončenia procesu: 03.06.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia: 28.04.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.04.2021
Ukončenie štádia: 11.05.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.05.2021
Ukončenie štádia: 28.05.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 28.05.2021
Ukončenie štádia: 02.06.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.05.2021
Ukončenie štádia: 02.06.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 03.06.2021
Ukončenie štádia: 03.06.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)