LP/2021/173 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Trestné právo procesné
Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 22008/2021/120
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/173
Dátum začiatku MPK: 15.04.2021
Dátum konca MPK: 06.05.2021
Novelizované predpisy: 301/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.04.2021
Ukončenie štádia: 15.04.2021
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.04.2021
Ukončenie štádia: 06.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)