LP/2021/171 Opatrenie Národnej banky Slovenska č. .../2021 z ... 2021, o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: NBS1-000-059-509
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/171
Dátum začiatku MPK: 14.04.2021
Dátum konca MPK: 04.05.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.04.2021
Ukončenie štádia: 14.04.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.04.2021
Ukončenie štádia: 04.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.05.2021
Ukončenie štádia: 28.05.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 28.05.2021
Ukončenie štádia: 16.07.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.05.2021
Ukončenie štádia: 16.07.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.07.2021
Ukončenie štádia: 16.07.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 16.07.2021
Ukončenie štádia: 16.07.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 16.07.2021
Ukončenie štádia: 16.07.2021
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.07.2021
Ukončenie štádia: