LP/2021/167 Zabezpečenie financovania vybraných projektov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré by prispeli k objektívnemu preukazovaniu plnenia povinností príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže – informácia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 19993/2021/120
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/167
Dátum začiatku MPK: 13.04.2021
Dátum konca MPK: 26.04.2021
Dôvod zrušenia MPK: Bugnutý proces

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.04.2021
Ukončenie štádia: 12.04.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.04.2021
Ukončenie štádia: 12.04.2021
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.04.2021
Ukončenie štádia: 13.04.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)