LP/2021/166 Zákon Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 117/1990 Zb. o zásluhách gen. Milana Rastislava Štefánika

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-1320/2021-241/8775
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/166
Dátum začiatku MPK: 31.05.2021
Dátum konca MPK: 18.06.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.04.2021
Ukončenie štádia: 31.05.2021
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2021
Ukončenie štádia: 18.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)