LP/2021/165 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/008002/2021-422
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z.o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/165
Dátum začiatku MPK: 09.04.2021
Dátum konca MPK: 19.04.2021
Dátum ukončenia procesu: 24.06.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.04.2021
Ukončenie štádia: 09.04.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.04.2021
Ukončenie štádia: 19.04.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.04.2021
Ukončenie štádia: 24.06.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 24.06.2022
Ukončenie štádia: 24.06.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 24.06.2022
Ukončenie štádia: 24.06.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.06.2022
Ukončenie štádia: 24.06.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 24.06.2022
Ukončenie štádia: 24.06.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)