LP/2021/160 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o., IČO: 36 460 567, na podporu realizácie investičného zámeru v Levoči

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 07649/2021-4270-102822
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/160
Dátum začiatku MPK: 08.04.2021
Dátum konca MPK: 21.04.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.04.2021
Ukončenie štádia: 08.04.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)