LP/2021/159 Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcov Slovenskej republiky do Rady guvernérov v medzinárodných finančných inštitúciách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/008137/2021-183
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/159
Dátum ukončenia procesu: 15.04.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.04.2021
Ukončenie štádia: 08.04.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 08.04.2021
Ukončenie štádia: 15.04.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.04.2021
Ukončenie štádia: 15.04.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.04.2021
Ukončenie štádia: 15.04.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)