LP/2021/158 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k novele zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Novela Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane
Súvisiaci proces: Návrh Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky o kritériách Indexu daňovej spoľahlivosti
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/003453/2021-77
Podnet: Z plánu legislatívnych úloh vlády 2020
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/158
Dátum začiatku MPK: 26.04.2021
Dátum konca MPK: 14.05.2021
Novelizované predpisy: 563/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

222/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

757/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

595/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

213/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.04.2021
Ukončenie štádia: 26.04.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia: 14.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.05.2021
Ukončenie štádia: 17.06.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 17.06.2021
Ukončenie štádia: 29.06.2021
Začiatok štádia: 29.06.2021
Ukončenie štádia: 05.08.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.06.2021
Ukončenie štádia: 05.08.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)