LP/2021/155 Návrh národnej vodíkovej stratégie „Pripravení na budúcnosť“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 63791/2021-1012-96453
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/155
Dátum začiatku MPK: 01.04.2021
Dátum konca MPK: 16.04.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.04.2021
Ukončenie štádia: 01.04.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.04.2021
Ukončenie štádia: 16.04.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)