LP/2021/151 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 12327/2021/SCDPK/81874-M
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 491/2019
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/151
Dátum začiatku MPK: 31.03.2021
Dátum konca MPK: 22.04.2021
Novelizované predpisy: 474/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

488/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

8/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.03.2021
Ukončenie štádia: 31.03.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.03.2021
Ukončenie štádia: 22.04.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.04.2021
Ukončenie štádia: 13.05.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.05.2021
Ukončenie štádia: 09.07.2021
Začiatok štádia: 09.07.2021
Ukončenie štádia: 05.08.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.05.2021
Ukončenie štádia: 05.08.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)