LP/2021/149 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o spôsoboch a postupoch pri elektronizácii agendy verejnej správy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o spôsoboch a postupoch pri elektronizácii agendy verejnej správy
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 07190/2021/oLG - 2
Podnet: § 31 písm. c)
j) a k) zákona č. 95/2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/149
Dátum začiatku MPK: 13.04.2021
Dátum konca MPK: 03.05.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.03.2021
Ukončenie štádia: 13.04.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.04.2021
Ukončenie štádia: 03.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.05.2021
Ukončenie štádia: 10.08.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.08.2022
Ukončenie štádia: 10.08.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 10.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)