LP/2021/146 Návrh Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 04196/2021/KÚ/OVV-002
Podnet: Bod B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 5/2021
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Konečný, Roman, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/146
Dátum začiatku MPK: 31.03.2021
Dátum konca MPK: 15.04.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.03.2021
Ukončenie štádia: 31.03.2021
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.03.2021
Ukončenie štádia: 15.04.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)