LP/2021/143 Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky Slovenskej republiky za rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2021/002095
Podnet: bod B.4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 574 z 31. augusta 2011 a bod C.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 467 z 24. júna 2009
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/143
Dátum začiatku MPK: 30.03.2021
Dátum konca MPK: 14.04.2021
Dátum ukončenia procesu: 29.04.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.03.2021
Ukončenie štádia: 30.03.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.03.2021
Ukončenie štádia: 14.04.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.04.2021
Ukončenie štádia: 29.04.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia: 29.04.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia: 29.04.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)