LP/2021/14 Zákon Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/003292/2021-77
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/14
Dátum začiatku MPK: 18.01.2021
Dátum konca MPK: 05.02.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.01.2021
Ukončenie štádia: 18.01.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.01.2021
Ukončenie štádia: 05.02.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.02.2021
Ukončenie štádia: 06.05.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.05.2021
Ukončenie štádia: 06.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.05.2021
Ukončenie štádia: 06.05.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.05.2021
Ukončenie štádia: 15.06.2021
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 24.06.2021
Začiatok štádia: 30.06.2021
Ukončenie štádia: 05.08.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.05.2021
Ukončenie štádia: 05.08.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)