LP/2021/139 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 07930/2021/SCLVD/31325-M
Podnet: Na základe úlohy B.21. z uznesenia vlády SR č. 491/2019
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/139
Dátum začiatku MPK: 25.03.2021
Dátum konca MPK: 16.04.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.03.2021
Ukončenie štádia: 25.03.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.03.2021
Ukončenie štádia: 16.04.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.04.2021
Ukončenie štádia: 22.04.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 04.05.2021
Ukončenie štádia: 12.05.2021
Začiatok štádia: 13.05.2021
Ukončenie štádia: 21.05.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)