LP/2021/138 Návrh na zrušenie uznesenia vlády č. 308 z 21. júna 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 007449/2021-183
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/138
Dátum začiatku MPK: 25.03.2021
Dátum konca MPK: 09.04.2021
Dátum ukončenia procesu: 05.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.03.2021
Ukončenie štádia: 25.03.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.03.2021
Ukončenie štádia: 09.04.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.04.2021
Ukončenie štádia: 15.04.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 27.04.2021
Ukončenie štádia: 05.11.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.04.2021
Ukončenie štádia: 05.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.11.2021
Ukončenie štádia: 05.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)