LP/2021/136 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Nehnuteľnosti
Záväzkové a zmluvné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 7889/2021-410
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/136
Dátum začiatku MPK: 25.03.2021
Dátum konca MPK: 19.04.2021
Novelizované predpisy: 238/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.03.2021
Ukončenie štádia: 24.03.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.03.2021
Ukončenie štádia: 19.04.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.04.2021
Ukončenie štádia: 06.05.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)