LP/2021/133 Informácia o postupe plnenia základných podmienok pre implementáciu politiky súdržnosti Európskej únie po roku 2020 v podmienkach Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2537/2021/oPLPS-86
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/133
Dátum začiatku MPK: 23.03.2021
Dátum konca MPK: 07.04.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 07.04.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)