LP/2021/131 Návrh záverečného účtu Kancelárie Ústavného súdu SR za rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: KÚS Spr 176/2021
Podnet: Vlastný
Zodpovedná inštitúcia: Ústavný súd SR (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mosný, Tomáš, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/131
Dátum ukončenia procesu: 23.03.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Vlastník aktivity: Ústavný súd SR (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Vlastník aktivity: Ústavný súd SR (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Vlastník aktivity: Ústavný súd SR (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)