LP/2021/130 Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže a finančnej správy za obdobie roka 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2021/002001
Podnet: Bod D.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 979/2001 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 650/2015 a v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2020
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/130
Dátum začiatku MPK: 22.03.2021
Dátum konca MPK: 06.04.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia: 22.03.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia: 06.04.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.04.2021
Ukončenie štádia: 13.04.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 13.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)