LP/2021/129 Návrh na uzavretie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 041694/2020-OPEU-12
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/129
Dátum začiatku MPK: 22.03.2021
Dátum konca MPK: 13.04.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia: 22.03.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia: 13.04.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.04.2021
Ukončenie štádia: 23.04.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 20.05.2021
Ukončenie štádia: 14.06.2021
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 14.06.2021
Ukončenie štádia: 24.06.2021
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.04.2021
Ukončenie štádia: