LP/2021/125 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 37345/2021-1012-149215
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/125
Dátum začiatku MPK: 19.03.2021
Dátum konca MPK: 01.04.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.03.2021
Ukončenie štádia: 19.03.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.03.2021
Ukončenie štádia: 01.04.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 02.04.2021
Ukončenie štádia: 31.05.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)