LP/2021/120 Zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S12138-2021-OL
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021 Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/120
Dátum začiatku MPK: 12.03.2021
Dátum konca MPK: 01.04.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.03.2021
Ukončenie štádia: 12.03.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.03.2021
Ukončenie štádia: 01.04.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 02.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)